Litteraturspår i Uppsala

Uppsala är en av Sveriges författartätaste städer. Här presenterar vi ett urval av författare som bott och verkat i Uppsala från 1700-talet och framåt. De markerade platserna på kartan visar var det hittills finns skyltar med information om de författare som ingår i Litteraturspår i Uppsala. Skyltarna är placerade i anslutning till platser där författarna har bott eller har haft nära anknytning till.

Längst ned på sidan finns länkar till presentationer av de 21 författare som ingår i spåret.