Inga Lindsjö (1922–1999)
Foto: Jan E Carlsson / DN / SCANPIX

Inga Lindsjö

Inga Lindsjö föddes i Härnösand men bodde i Uppsala under större delen av sitt liv. Lindsjö var lärare på Wiks folkhögskola och verksam som författare och dramatiker. Hon debuterade 1949 med enaktaren Det fattas ett par linser och med diktsamlingen Som i havets mussla. Lindsjös skrivande var samhällsengagerat och skildrade ofta människors svåra livssituation. 1967 kom boken Människan och hans hustru, en samling humoristiskt hållna texter om könsfördomar.

Vi åldras och besegras.
Maktlöshetens skogar
tätnar på vår ruta.
Frosten kysser den
med små axelryckningar
av likgiltighet.
Så liten är gläntan
som vår andedräkt kan öppna
mellan snår av is.
Då någon går förbi
hinner vi knappast se.
Och ändå är detta
vår enda mötesplats
och ofattbart stark
kan den kärlek vara
som andas i strimman.

Dikten Mötesplatsen ur Kärleksförklaringar, 1977