Uppsala stadsbibliotek

Uppsala stadsbibliotek
Foto: Uppsala kommun

Uppsala stadsbibliotek

Svartbäcksgatan 17, Uppsala

Eftersom Uppsala är en av Sveriges författartätaste städer har flera romaner i Uppsalamiljö skrivits under årens lopp. I Uppsala- och Upplandssamlingen som finns på Uppsala stadsbibliotek hittar du drygt 150 titlar – från Marika Stiernstedts Slätten (1899) fram till årets romaner.

Under hösten 2011 kommer Stadsbiblioteket var fjortonde dag att presentera aktuella författare med anknytning till Uppsala i sin programverksamhet. Se aktuellt program.

Känner du till någon uppsalaroman som inte finns i Uppsala- och Upplandssamlingen så kontakta gärna Gunilla Fällman på Uppsala stadsbibliotek.

Gunilla.Fallman@uppsala.se

018-727 24 78 eller 018-727 17 74

Läs mer

Uppsala stadsbibliotek

Uppsala- och Upplandssamlingen