Anna Maria Lenngren

Anna Maria Lenngren (1754–1817)
Reproduktion: Uppsala universitets­bibliotek

Anna Maria Lenngren

Anna Maria Lenngren föddes i Lutgården, som inte längre finns kvar, men som låg där Västmanland-Dala nation ligger idag. En plakett som erinrar om detta finns på nationens mur mot Sysslomansgatan.

Under några år i mitten av 1770-talet bodde hon på Gropgränd 5. I samband med att Anna-Maria Lenngren gifte sig flyttade hon till Stockholm 1780.

Lenngren skrev ofta satiriska versberättelser som Grevinnans besök, Den glada festen och Pojkarne, där hon driver med adel och borgerskap. I dikten Några ord till min kära dotter, ifall jag hade någon pekar hon på ojämlikheten mellan könen med ironins hjälp.

Jag minns den ljuva tiden,
jag minns den som i går,
då oskulden och friden
tätt följde mina spår,
då lasten var en häxa
och sorgen snart försvann,
då allt – utom min läxa –
jag lätt och lustigt fann.

En strof ur dikten Pojkarne ur Samlade skaldeförsök, utgivna postumt 1819

Se filmklipp

Se Bo Bergmans minnestal till Anna Maria Lenngrens minne, på YouTube.

Läs mer

Dikten Några ord till min kära dotter, ifall jag hade någon, pulicerad av Projekt Runeberg.

Dikten Pojkarne, pulicerad av Projekt Runeberg.

Hela verket Samlade skaldeförsök. Faksimil av nionde upplagan från 1876, pulicerad av Projekt Runeberg.