Arkitekturspår i Uppsala

I arkitekturspåret uppmärksammas utvalda delar av Uppsalas spännande arkitektur. Spåret är uppdelat i tre delar. I den första delen presenteras några av de arkitekter som varit verksamma i Uppsala och ett urval av deras verk. Den andra delen behandlar några av stadens kända och utmärkande byggnader. Den tredje delen består av några av de arkitekturguider som kulturkontoret tagit fram om delar av Uppsala.

Till spåren finns kartor knutna med markerade platser som anknyter till de beskrivna miljöerna. Med hjälp av Uppsala kommuns kartverktyg är det också möjligt att titta på historiska kartor över Uppsala från 1800-talet och framåt. Besök också Uppsala stadsarkivs sida med bilder och information om äldre stadsplaner.