Malla Silfverstolpe

Malla Silfverstolpe (1782–1861)
Reproduktion: Uppsala universitets­bibliotek

Magdalena “Malla” Silfverstolpe

Malla var född 1782 i Finland och hennes mor dog samma år. Författare. Hon var inte fyllda två år när hon skickades till moderns släktingar i Sverige. Hon växte upp hos sin mormor på godset Edsberg utanför Stockholm. Fadern, överste Robert Montgomery, försvann tidigt ur hennes liv. Hon blev bortgift med officeren David Silfverstolpe. De flyttade till Uppsala och bosatte sig vid Stora torget. David Silfverstolpe avled 1819.

Malla Silfverstolpe har en rangplats i den svenska litteraturhistorien. Hon skapade under 1820-talet den mest berömda litterära salongen i Sverige och hon skrev ett omfattande memoarverk i fyra band, som utgavs postumt 1909-1911. Under sin levnad utgav hon 1840 en motskrift till Carl Jonas Love Almqvists bok Det går an, en kortroman med titeln Månne det går an?

Malla Silfverstolpe tog 1820 initiativ till den litterära salongen i Uppsala. Under 1820- och 1830-talen bjöd hon in Uppsalas kultursocietet med romantikerna Geijer och Atterbom i spetsen. I sina memoarer gav hon en programförklaring till den litterära salongen: “Musik, sång, rika samtal – ljufligt roligt, så som jag önskade alltid kunna ha det“. Malla Silfverstolpe skapade en kulturell mötesplats som fungerade som debattforum och blev en miljö där unga litterära och musikaliska talanger kunde pröva sin förmåga.

Memoarerna återger uppriktigt hennes tankar och känslor och är en levande skildring av livet till vardags och fest i vännerna Atterboms och Geijers Uppsala. Böckerna ger en god bild av den litterära publikens tankar och värderingar.

Malla Silfverstolpe dog 1861 och ligger begravd på Gamla kyrkogården i Uppsala.

Den fjortonde fick Malla fortsätta sin läsning för de kära vännerna – det var henne obeskrifligt roligt! Det enda som fattats i umgänget, i vänskapen med dem var, att de för henne såsom nya bekantskaper egentligen inget visste om hennes forntid, barndom och ungdom. Nu blefvo de genom denna läsning också ungdomsvänner, bekanta med allt som angått och utvecklat henne.

Ur Memoarer, Band 1-4, 1909-1911

Läs mer

Om Malla Silfverstolpe på Wikipedia