Kulturella spår i Uppsala

Kulturella spår i Uppsala ingår i Uppsala kommuns ramprojekt Kultur för utveckling och syftar till att lyfta fram och väcka intresse för kultur, historia och estetiska uttryckssätt i stadsrummet genom att uppmärksamma olika kulturpersonligheter, företeelser och händelser som är och har varit av betydelse för Uppsala.

Tanken med webbplatsen www.kulturellaspår.se är att den ska fungera som ett skyltfönster för det rika kulturliv och kulturarv som Uppsala har att erbjuda och inspirera till vandringar i staden. Webbplatsen ger möjlighet att samla tillgängliga resurser och ge fördjupad kunskap. Webbplatsen kommer att fortsätta utvecklas och fler spår att läggas till.

Webbplatsen kopplas med hjälp av så kallade QR-koder ihop med det skyltprogram som också tas fram inom projektet. QR-kod ger betraktaren möjlighet, att direkt i mobiltelefonen, få upp den sida på www.kulturellaspår.se med fördjupad information som är kopplad till den aktuella skylten. Det finns även en iPhone-app, “Kulturspår”, att ladda ner från App Store. Appen underlättar skanningen och ger även direkt tillgång till hela webbplatsen Kulturella spår i Uppsala.

Kulturella spår är ett utvecklingsprojekt och kulturkontoret i Uppsala kommun tar gärna emot synpunkter och tips om material med anknytning de olika spåren.

Litteraturspår i Uppsala

Urvalet av författare och citat är gjort av förre länsbibliotekarien Erik Silenstam som också, där inget annat anges, svarar för författarpresentationerna.

Fredsspår i Uppsala

Fredsstaden Uppsala är ett av projekten som ingår i Uppsala kommuns ramprojekt Kultur för utveckling. Ramprojektet pågår till och med 2014.

Som en del av Fredsstaden Uppsala invigdes den 29 juli 2011 en presentationsskylt av Dag Hammarskjöld vid Uppsala slott samt etapp 1 av Fredsspår i Uppsala på webben.

Den 9 december 2011 lanserades appen Fredsstaden Uppsala för iPhone och Android. Med hjälp av appen kan man göra en vandring mellan de många platser i Uppsala som har anknytning till freds- och konfliktarbete.

För mer information om Fredsstaden Uppsala, kontakta:

Jesper Magnusson, Fredens Hus, projektledare Fredsstaden Uppsala, 018-50 00 08
Annika Strömberg, kulturstrateg, projektledare för Kulturella spår, Uppsala kommun, 018-727 85 99

Finska spår i Uppsala

Sverigefinnar är en nationell minoritet i Sverige och Uppsala kommun är sedan 2010 finskt förvaltningsområde. Projektet Finska spår i Uppsala är en del i kommunens arbete med att främja den sverigefinska kulturen och det finska språkarvet. Spåret har tagits fram efter förslag från den sverigefinska minoritetens samrådsgrupp i Uppsala med stöd av statliga medel. I Finska spår i Uppsala har vi valt att lyfta fram några av de personer, både historiska och nu levande, som har sina rötter i Finland och som har lämnat spår efter sig i Uppsalas kulturliv.

Medverkande

Projektet Kulturella spår i Uppsala drivs av kulturkontoret i samarbete med kommunledningskontoret, Uppsala kommun. Webbplatsen är utvecklad av Piro Programutveckling AB.

Annika Strömberg, projektledare Kulturella spår i Uppsala, kulturkontoret, Uppsala kommun
Conny Pousette, grafisk formgivare skyltar, Teknik & Service, Uppsala kommun
Pia Sörås Staflin, producent, redaktör, Piro Programutveckling AB
Rolf Staflin, programmerare, Piro Programutveckling AB
Stefan Gadnell, grafisk formgivare webb, Aniware AB
Marcus Mohall, kulturkontoret, Uppsala kommun

Bildrättigheter

Upphovsrätt till bilder finns angivet i anslutning till varje bild utom på första sidan. Där tillhör bildrättigheterna:

Arkitektur

Uppsala Konsert & Kongress Foto: Bo Gyllander
Uppsala stadsteater Foto: Uppsala stadsteater
Universitetshuset Foto: Kalbar/Uppsala Tourism
Museum Gustavianum Foto: Kalbar/Uppsala Tourism
Uppsala slott Foto: Kalbar/Uppsala Tourism
 

Litteratur

Ingmar Bergman Foto: Stewen Quigley
Karin Boye Foto: Anna Riwkin, Moderna museets bildbyrå
Lasse Eriksson Foto: Anders Tukler
Erik Gustaf Geijer, staty av John Börjesson Foto: Bo Gyllander
Magdalena ”Malla” Silfverstolpe Reproduktion: Uppsala universitetsbibliotek
 

Konst

ODjuret av Katarina Sundkvist Zohari Foto: Bo Gyllander
Discussion av Tony Cragg Foto: Bo Gyllander
Vildsvinsunge av Hanna Beling Foto: Bo Gyllander
Fundament av Jan Svenungsson Foto: Bo Gyllander
I dina händer – Jona av Kajsa Mattas Foto: Bo Gyllander
 

Fred

Dag Hammarskjöld Foto: UN/X
Monument över Folke Bernadotte av Solveyg Schafferer Foto: Bo Gyllander
Nathan Söderblom av Bror Hjorth Foto: Bo Gyllander
Alva Myrdal Foto: Jan de Meyere, Stockholms stadsmuseum
Befrielse av Olof Hellström Foto: Bo Gyllander

QR-kod med innehållet "http://kulturellaspar.se"

QR-kod med innehållet "http://kulturellaspar.se"

Mer information om QR-kod

För att skanna QR-koden på Kulturella spår-skyltarna behöver du en så kallad smart mobiltelefon med programvara som kan tolka koden. Appen Kulturspår rekommenderas om du har en iPhone, Mopper om du har en telefon med Android. NeoReader fungerar på många operativsystem, till exempel PalmOS, Symbian, Windows Mobile och BlackBerry. Vissa mobiltelefoner från Nokia har QR-läsare förinstallerade.

Installera programmet på din telefon, starta det och håll sedan telefonen så att QR-koden syns på telefonens skärm. Du kommer då att få upp en sida med fördjupad information om personen som presenteras på skylten.

QR-kod är en sorts streckkod som kan innehålla mer information än de EAN-koder som trycks på till exempel matförpackningar. De QR-koder som används i projektet Kulturella spår innehåller hela webbadresser.

QR är en förkortning av “Quick response”, alltså en kod som är utvecklad för att snabbt kunna tolkas av en dator.