Sven Delblanc

Sven Delblanc (1931–1992)
Foto: Stewen Quigley

Sven Delblanc

Sven Delblanc föddes i Manitoba i Kanada men växte upp i Vagnhärad i Södermanland. Han kom till Uppsala 1952. Han blev docent i litteraturhistoria vid Uppsala universitet 1965. Sven Delblanc hade en omfattande produktion av romaner, dramatik och essäer. Framför allt har hans romanserie Hedebysviten uppmärksammats. Med sin skildring av 1930- och 1940-talets Södermanland, som TV-serie kallad Hedebyborna, nådde han en mycket stor publik. Förutom romanen Primavera (1973) har också följande romaner uppsalaanknytning: Grottmannen (1977), Gunnar Emmanuel (1978) och Änkan (1988).

Sven Delblanc fick Nordiska rådets litteraturpris 1982, Lunde­quistska Bokhandelns Litteraturpris 1984 och Augustpriset 1991 för boken Livets ax.

Svartbäcksgatan och Celsiushuset, som sturigt ställt sig på snedden, där brukar det stå en ensam och allvarlig man och sälja murklor om våren…

Från bingohallen hörs hasardens prästinna mässa sina liturgiska sifferkombinationer för en stor och andäktig menighet… Vad önskar, känner, drömmer detta bedragna svenska folk? En illusion av frihet: vinna på tips, lotteri eller bingo… Eviga kafferep, Valhalls grisfester på Mallorca, fylla utan baksmälla, sex utan kärlek och barn, en trygghet som inte finns, och godmodiga politikers ansikten på TV, när de säger på betryggande teaterdialekt, att vi lever i det bästa av alla tänkbara folkhem…

Rätt så: som alla misslyckade konstnärer föraktar jag folket, och folket belönar mitt förakt med total likgiltighet. Jag vill upplösa den svenska publiken och välja mig en ny.

Ur Primavera, en konstnärlig berättelse, 1973

Låna

Samuels bok på Uppsala Stadsbibliotek.

Läs mer

Delblancsällskapet