Fundament av Jan Svenungson

Fundament av Jan Svenungson
Foto: Bo Gyllander

Konstspår i Uppsala

Uppsala är rikt på konstnärlig gestaltning i den offentliga miljön. Här presenteras ett urval av de konstverk som finns i Uppsalas centrala delar. De markerade platserna på kartan visar var konstverken är placerade.

Samtliga texter om konstverken är hämtade ur Lisen Hessners bok Staden genom konsten, utgiven av Uppsala kommuns kulturnämnd 2012.