Historiskt spår i Uppsala

Uppsala har en lång och spännande historia. I Historiskt spår presenteras med tyngdpunkten på 1800- och 1900-talet några av de personer och företeelser som format Uppsala. Det finns också ett industrihistoriskt underspår som behandlar Uppsalas industrihistoria. Till båda spåren finns kartor med utmärkta platser som anknyter till personerna och företeelserna som beskrivs på sidorna.