Erik Gustaf Geijer (1783-1847)
Reproduktion: Uppsala universitetsbibliotek

Erik Gustaf Geijer

Erik Gustaf Geijer föddes i Ransäter i Värmland. 1799 kom han till Uppsala där han vistades under större delen av sitt vuxna liv. Geijer blev professor i historia 1817. Han var även verksam som författare och kompositör.

Geijer reste till England 1809 som informator till en köpmansson och den ettåriga vistelsen där fick mycket stor betydelse för Geijers utveckling.

1826-1837 bodde Geijer på Svartbäcksgatan 17 (huset ingår för närvarande i Uppsala stadsbiblioteks lokaler) och flyttade därefter till Geijersgården på Övre Slottsgatan 2. Där bodde han fram till 1846 då han flyttade till Stockholm.

Under 1830-talet skrev Geijer många av sina centrallyriska dikter, bland annat Natthimmelen.

Geijer dog 1847 och är begravd på Gamla kyrkogården i Uppsala.

Ensam jag skrider fram på min bana,
längre och längre sträcker sig vägen;
ack, uti fjärran döljes mitt mål.
Dagen sig sänker. Nattlig blir rymden.
Snart blott de eviga stjärnor jag ser.

Men jag ej klagar flyende dagen,
ej mig förfärar stundande natten;
ty av den kärlek, som går genom världen,
föll ock en strimma in i min själ”

Dikten Natthimmelen ur Samlade skrifter, Band 1-13, 1849-1855

Erik Gustaf Geijer i Universitets­parken, Uppsala, av Johan Börjesson.
Foto: Bo Gyllander

Läs mer

Dikter (pdf) av Erik Gustaf Geijer, publicerade av Litteraturbanken

Geijersamfundet om Erik Gustaf Geijer

Uppsala universitet om Erik Gustaf Geijer