Thekla Knös (1815–1880)
Foto: Uppsala universitetsbibliotek

Thekla Knös

Thekla Knös föddes i Uppsala. Hon växte upp i 1830- och 40-talens litterära miljö och var nära vän till de flesta av dess förgrundsfigurer i staden. Knös började tidigt skriva dikter. På 1840-talet höll hon litterär salong tillsammans med sin mamma Alida. Knös var framgångsrik som författare och tilldelades Svenska Akademiens stora prismedalj 1851. Åren 1855-1857 bodde hon hos Malla Silfverstolpe. Knös är begravd på Gamla kyrkogården i Uppsala.

Ack, bleve nu strålande salen.
Ack, bleve den hastigt förbytt
Till tysta, skuggiga dalen.
Där lyckliga timmar ha flytt!
O! vore mjuka divanen
Min kära, mossiga sten!
Och mattan- blommiga planen,
Och lampan-kvällsolens sken!

Ack, vore var viskande tärna
En smärt och skimrande björk;
Var bugande herre- hur gärna!-
En gran som susade mörk!
Musiken- fåglarnas kvitter
Och sorlet- böljornas sång!-
Men – i salongen jag sitter,
Och tiden göres mig lång.

Dikten Önskan i salongen ur Dikter, Band 1-2, 1852-53.

Lyssna

Inspelning av Thekla Knös poem Drömmarne, tonsatt av Adolf Fredrik Lindblad, med Hemavans Sommarkör 2006

Läs mer

Om Thekla Knös