Carl von Linné (1707–1778)
Reproduktion: Uppsala universitetsbibliotek

Carl von Linné

Carl von Linné föddes i Råshult i Småland. Han började studera vid Uppsala universitet 1728 och blev professor i medicin och naturalhistoria 1741.

Linné gjorde många forskningsresor, både i Sverige och utomlands. Den första forskningsresan gick till Lappland 1732, senare reste han även till Dalarna, Öland, Gotland, Västergötland och Skåne. Reseskildringarna skrevs på svenska. I reseskildringarna beskriver han platsens växt- och djurvärld på ett poetiskt och målande sätt. Under åren 1735-1738 reste Linné till Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Frankrike.

1735 kom den banbrytande skriften Systema naturaesom innehåller en klassifikation av naturens tre ”riken” – växtriket, djurriket och mineralriket.

Linné och hans familj hade sin bostad i Linnéträdgården under 35 år. Det var i den byggnad som idag är Linnémuseet. Linné köpte Hammarby 1758 för att användas som sommarbostad. Linné är begravd i Uppsala domkyrka.

Ut på landsbygden, var man ser, syns grönt som vederkvicker ögonen, varför ock Skaparen gjort hela jorden grön; här på spelar blommor av allehanda och varjehanda kulörer, som excitera(hänför) och göra människan nöje. Träden svinga sina löv och göra ett angenämt sus, fåglarna instämma med allehanda härliga sånger, hela regnum vegetabile (växtriket) giver en ljuvlig lukt ifrån sig. Insekterna svänga omkring i luften, och sätta sig här och där som puchader, ja vart man vänder sig är rudera (spår) av den obeskrivliga Skaparen. Han måtte vara en sten som av allt sådant ej skulle vederkvickas”.”

Ur Diaeta Naturalis, 1733

Lyssna

Lyssna: Vetenskapsradion Språket om Linné
Programmet Språket om Linné, publicerat av Vetenskapsradion, Sveriges Radio, 2007.

Lyssna: Linnés Hammarby
Programmet Linnés Hammarby, publicerat av Radio Sweden, Sveriges Radio, 2007.

Låna

Carl von Linnés Skånska resa som e-bok från biblioteken i Uppsala län i samverkan

Läs mer

Uppsala universitet om Linnés språk

Svenska Linnésällskapet

Besök

Linnés Hammarby, Uppsala

Linnés Hammarby, Uppsala
Foto: Uppsala universitet

Linnés Hammarby, Uppsala

Linnéträdgården, Svartbäcksgatan 27, Uppsala

Linnémuseet, Svartbäcksgatan 27, Uppsala

Botaniska trädgården, Villavägen 8, Uppsala

Linnéstigarna runt Uppsala