Gunnar Wennerberg (1817–1901)
Foto: Uppsala universitetsbibliotek

Gunnar Wennerberg

Gunnar Wennerberg föddes i Lidköping. Wennerberg började studera i Uppsala 1837 och blev docent i estetik 1846. Som sångare deltog han i stadens kulturella salonger tillsammans med bland andra Malla Silfverstolpe och Erik Gustaf Geijer.

Under 1880-talet var Wennerberg guvernör för Oscar II:s söner. Han bodde då i ”Prinshuset” på Bäverns gränd 6.

I duetterna “Gluntarne” skildrar Wennerberg på ett idylliskt och humoristiskt sätt studentlivet i Uppsala på 1840-talet.

Magistern
Svara mig, Glunten, på ära och tro,
Utan avseende på små fataliteter –
Sådana, vet du ju, bygga och bo,
Varhelst du kommer, inom alla fakulteter –
Är inte Uppsala märkvärdigt bra,
Bättre än alla andra städer här i Norden,
Jag vågar till och med påstå- jaha!-
Bättre än någon annan fläck på hela jorden?

Glunten
Du talar som en häst.
Uppsala är bäst,
Bäst utav allt, som finns på denna sidan solen
Och maken till denna sta´n
Finns ej ta´mig fan
Letar du också från ekvatorn och till polen.

Ur Gluntarne, 1849-51

Läs mer

Om Gunnar Wennerberg i Svenskt biografiskt handlexikon

Om Gluntar hos Glunt-Akademin

Uppsala är bäst av Gunnar Wennerberg ur Gluntarne

Gunnar Wennerbergstatyn i Slottsbacken av Theodor Lundberg 1912. Foto: Bo Gyllander

Gunnar Wennerbergstatyn i Slottsbacken, Uppsala, av Theodor Lundberg 1912.
Foto: Bo Gyllander