Historiskt spår i Uppsala

Karta över Uppsala stad, 1770 av Johan Benedict Busser.

Karta över Uppsala stad från 1770 av Johan Benedict Busser.

Uppsala har en lång och spännande historia. I Historiskt spår presenteras med tyngdpunkten på 1800- och 1900-talet några av de personer och företeelser som format Uppsala. På kartan nedan finns platser markerade som anknyter till personerna och företeelserna.

Längst ned på sidan finns länkar med information om vad och vilka som hittills uppmärksammats i spåret.