Emmy Rappe

Emmy Rappe (1835-1896)
Foto: Henri Osti
Reproduktion: Uppsala universitetsbibliotek

Emmy Rappe

Emmy Rappe var Sveriges första medicinskt utbildade sjuksköterska och pionjär inom svenskt sjuksköterskeväsende. Hon föddes i Dädesjö i Småland som dotter i en adlig familj. Hennes intresse för sjukvård väcktes kanske av hennes faster Elise Rappe som var en av landets första operationssjuksköterskor. 1866 sökte den nybildade organisationen Föreningen för frivillig vård av sårade och sjuke i fält (senare Röda Korset) en föreståndare för att starta en sjuksköterskeutbildning i föreningens regi. Föreningen trodde att Emmy Rappe skulle vara lämplig för uppgiften.

Via föreningen fick hon utbilda sig till sjuksköterska i England vid Saint Thomas Hospital i London där hon undervisades av den berömda sjuksköterskan Florence Nightingale. Efter att Rappe lämnat England brevväxlade hon också några år med Nightingale. I breven beskrev hon ofta ingående hur hon upplevde att sjukvården fungerade i Sverige.

Rappe återvände till Sverige i början av maj 1867. Hon besökte Sahlgrenska sjukhuset och några vårdinrättningar i Stockholm innan hon bosatte sig i Uppsala. Där anställdes hon som översköterska på Akademiska sjukhusets nyöppnade kirurgiska avdelning och som föreståndare för Röda korsets nya sjuksköterskeskola vid Akademiska sjukhuset. På sjuksköterskeskolan utbildade Rappe Sveriges första ”riktiga” sjuksköterskor. Hon möttes inte sällan av motstånd från både myndigheter och läkare för sin ambition att höja statusen på sjuksköterskorna, vilka tidigare oftast saknat grundläggande utbildning. Vid tiden var det kontroversiellt att en person med adlig titel arbetade så hårt som Emmy Rappe gjorde, ett arbete hon dessutom utförde utan att vara avlönad.

Den tunga arbetsbördan ledde till att hennes egen hälsa försämrades och 1877 lämnade Rappe arbetet på Akademiska sjukhuset och sjusköterskeskolan för att börja arbeta som föreståndare för sinnessjukhuset Uppsala centralhospital ute vid Ulleråker. Där blev hon kvar till 1886. Hon arbetade senare även som sjukhusinspektör inom ramen för Röda korsets verksamhet. I Ulleråker finns en väg uppkallad efter henne, Emmy Rappes väg.

Läs mer

Florence Nightingales elev blev pionjär i Sverige, artikel om Emmy Rappe i Läkartidningen.