Artedi

Peter Artedi själv finns inte avbilad. Bilden kommer från Ichthyologia. Reproduktion: Kungliga biblioteket

Artedi

Ichthyologia.
Reproduktion: Kungliga biblioteket

Peter Artedi

Peter Artedi anses vara grundare till den vetenskap som studerar fiskar, iktyologin. Han föddes som son till prästen Olaus Arctaedius och Helena Sidenia i Anundsjö församling i Ångermanland. 1716 flyttade familjen till Nordmaling i samband med att fadern fick anställning som kyrkoherde. Redan som barn var Artedi intresserad av djur som levde under vattenytan. Han intresserade sig också tidigt för botanik och medicinalväxter.

Efter studier vid läroverket i Härnösand skrev Artedi 1724 in sig vid Uppsala universitet och började studera naturvetenskap, trots att familjen förväntat sig att han skulle utbilda sig till präst i enlighet med familjetraditionen. Han var medlem i Ångermanländska nationen och var under en tid även dess kurator. 1728 återvände han till Nordmaling, bland annat för att studera traktens flora. Besöket resulterade i skriften Nordmalings flora, i vilken han kategoriserade bygdens växter.

När Artedi återvände till Uppsala blev han vän med Carl von Linné, en vänskap som skulle komma att få stor betydelse för de båda. Linné och Artedi kom överens om att dela upp forskningsområdena så att de inte skulle behöva konkurrera med varandra. Linné fick ta botaniken och fåglarnas och insekternas zoologi, medan Artedi fick ta hand om fiskarna, groddjuren och reptilerna. 1734 reste Artedi till London där han bland annat undervisades av läkaren och forskaren Hans Sloane. 1735 reste han till Holland för att försöka promovera sig till medicine doktor.

Artedi hade dock dålig ekonomi. Med hjälp av Linné, som också befann sig i landet, fick han anställning hos zoologen och apotekaren Albert Seba i Amsterdam. Han skulle göra en systematisk beskrivning av Sebas samling med fiskar från de nederländska kolonierna. Den 27 september 1735 omkom Artedi i en drunkningsolycka i Amsterdams kanaler. Efter att ha deltagit i Artedis begravning tog Linné hand om Artedis endast delvis avslutade manuskript. Linné bearbetade materialet och publicerade 1738 för första gången Philosophia Ichtyologia, tre år efter Artedis död. Boken inleds med ett förord av Linné där han beskriver Peter Artedis liv och verk.

Lyssna: Artedi – fiskkännaren som var Linnés kompis och konkurrent

Artedi – fiskkännaren som var Linnés kompis och konkurrent. Program om Peter Artedi från Sveriges Radio P1 från 2007.