Fadime Sahindal Foto: Eva Tedesjö

Fadime Sahindal
Foto: Eva Tedesjö


Hanna Belings skulptur <cite>Minnesmärke över Fadime Sahindal</cite> Foto: Stewen Quigley

Hanna Belings Minnesmärke över Fadime Sahindal
Foto: Stewen Quigley

Fadime Sahindal

Vid korsningen Östra Ågatan-Bangårdsgatan står konstverket Minnesmärke över Fadime Sahindal. Fadime Sahindal kom till Sverige som barn från den kurdiska delen av Turkiet och växte upp i Uppsala. För sitt val att inte underordna sig sin familjs krav på hur hon skulle leva utsattes hon för hot, våld och trakasserier. Hon kom att engagera sig mot hedersrelaterat våld och föreläste över hela landet för myndigheter och organisationer. Fadime medverkade vid flera tillfällen i media, bland annat i TV-programmet Striptease och i en dokumentär producerad av Folkhälsoinstitutet.

Hon flyttade till Östersund för att utbilda sig till socionom och var under studietiden aktiv i Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU där hon satt som ledamot i distriktsstyrelsen med ansvar för jämställdhetsfrågor. I november 2001 talade Fadime i riksdagen. Där berättade hon om sin kamp för att själv få välja hur hon skulle leva sitt liv. Hon lyfte fram att hon inte var ute efter att skuldbelägga sin familj, istället menade hon att det kanske inte hade behövt bli så illa om hennes föräldrar hade fått hjälp att bli mer delaktiga i det svenska samhället. Två månader efter talet i riksdagen, den 21 januari 2002, sköts Fadime Sahindal ihjäl av sin far i trappuppgången utanför hennes systers bostad i Uppsala. Fadern dömdes till livstids fängelse för mordet. Mordet på Fadime ledde till stor uppmärksamhet i media och politiken.

Den 4 juni 2013 invigdes ett minnesmärke vid Fadimes plats i centrala Uppsala. Minnesmärket är skapat av konstnären Hanna Beling och är tänkt att gestalta Fadime Sahindals gärning som förespråkare för den fria viljan och rätten att få välja sitt eget liv. Det består av ett trädliknande konstverk med grenverk och gyllene frukter. I ögonhöjd finns en spegel i rostfritt stål där vi kan se bilden av vårt eget ansikte. Vi kan ställa oss frågan – vad gör jag själv för att världen ska bli en bättre och rättvisare plats att leva på?

Läs mer

Föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime

Föreningen Tjejers rätt i samhället