Ida Norrby

Ida Norrby (1869-1934)
Foto: Ellen Claeson
Reproduktion: Uppsala universitetsbibliotek

Fackskolan

Fackskolan för huslig ekonomi på Trädgårdsgatan. Datum och fotograf okänt.

Ida Norrby

Ida Norrby föddes i Kalmar i Småland. Som tvååring adopterades hon av Carl och Jane Norrby. När Ida var tio år utnämndes Carl Norrby till professor i teologi i Uppsala och familjen flyttade till staden. Jane Norrby hade redan tidigt bestämt sig för att Ida skulle bli hushållslärarinna och Ida sändes därför till Tyskland och Skottland för att utbilda sig. Efter fyra år utomlands återvände hon till Sverige 1894. I Uppsala anställdes hon som lärarinna vid Uppsala Enskilda Läroverk, där undervisning i huslig ekonomi för flickor höll på att startas. 1895 invigdes Fackskolan för huslig ekonomi vid Slottsgränd 5. På papperet var Läroverkets rektor J.A Lundell rektor, men det var Norrby som i rollen av föreståndarinna i praktiken var skolans rektor. 1898 flyttade verksamheten till Trädgårdsgatan 14.

Skolan blev snabbt mycket populär, både bland Uppsalaborna och nationellt. Man erbjöd bland annat en ”husmoderskurs” som blev populär bland rika familjer med döttrar som skulle gifta sig. Dessa fick en kortare genomgång av hur man skötte hushållets grundsysslor. Majoriteten av eleverna var dock på skolan för att utbilda sig för yrkesverksamhet, exempelvis till föreståndarinnor i storkök eller lärare i folkskolornas skolkök. 1911 öppnades ett barnhem i fackskolans regi i Svartbäcken. Norrby började också arrangera kurser i grundläggande sömnad och matlagning för kvinnliga studenter.

1903 gav Fackskolan ut första upplagan av den blivande storsäljaren Hemmets kokbok. Ida Norrby var bokens huvudredaktör. Kokboken ansågs vara mycket modern då den i detalj angav ingredienserna i recepten och instruktionerna för tillagningen.

Ida Norrby gjorde sig förutom för sitt arbete vid fackskolan även känd som föredragshållare och reste över hela landet för att föreläsa om kost och hushållning, särskilt under första världskrigets ransoneringstid. Hon ansåg det särskilt viktigt att upplysa hushållen om hur de skulle kunna laga näringsriktig mat trots den omfattande ransoneringen.

1927 promoverades hon för sina förtjänster till medicine hedersdoktor vid Uppsala universitet. 1933 lämnade hon efter nästan 40 år sitt arbete vid fackskolan. Hon avled året därpå.

Fackskolan för huslig ekonomi förstatligades 1962 och fick namnet Seminariet för huslig utbildning. Därefter följde en mängd namnbyten och omorganisationer. 1977 blev seminariet en del av universitetet och går idag under namnet Institutionen för kostvetenskap, IKV. 2008 lämnade IKV lokalerna på Trädgårdsgatan och flyttade till Biomedicinskt centrum.

Läs mer

Om Ida Norrby och Fackskolan för huslig ekonomi på Konstvetenskapliga institutionens hemsida.

Om Ida Norrby i Svenskt Biografiskt Lexikon

Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet.