Discussion

Discussion (2010)
Foto: Bo Gyllander

Chain of Events

Chain of Events (2010)
Foto: Bo Gyllander

Tony Cragg

Tony Cragg (1949-)
Foto: Ingrid von Kruse

Discussion och Chain of Events

av Tony Cragg

Tony Cragg är intresserad av att hinna utforska verkligheten, dess gränser och möjligheter, så långt han bara hinner under sin tid här på jorden. Det är därför också helt följdriktigt att Tony Cragg studerar grundmolekylernas uppbyggnad och processer i konstnärliga forskningsprojekt som han gärna vill dela med sin publik, nu också här i Uppsala. För resecentrum har han valt att pröva lod, tyngd, addition och massa i en dubbel helixspiral, eller en DNA-molekyl i brons, just på den fysiska plats där den nya passagen för gång och cykeltrafik vänder nedåt under järnvägsspåren.

Efter att ha varit på plats i Uppsala under Resecentrums tillkomstprocess och efter att ingående ha studerat ritningarna för området, förslog han var hans båda skulpturer skulle fogas in i miljön. Han har särskilt betonat avstånd och samspel mellan sin skulptur och Bror Hjorths Näckens polska framför den gamla stationsbyggnaden. En skulptur där gyllene snittets måttprinciper kommunicerar mycket väl med proportionerna hos Craggs Chain of Events.

Tony Craggs andra mindre skulptur Discussion är placerad längst ner under järnvägsspåren i passagens mitt, där öster och väster om järnvägen möts. Strömmar av människor i ständigt olika konstellationer och med ständigt nya mål och infallsvinklar håller interaktionen och diskussionen med Tony Cragg i oavlåtlig utveckling.

Tony Cragg

Tony Cragg är född 1949 i Liverpool, Storbritannien. Han är verksam i Wuppertal i Tyskland sedan 1979. Tony Cragg studerade vid Gloucester College of Art and Design i Cheltenham 1968-69, vid Wimbledon School of Art 1969-72 samt vid Royal College of Art 1972-77. 1988 tilldelades Cragg det brittiska Turner–priset. Sedan 1994 har han varit medlem av The Royal Academy of Arts i London.

Läs mer

Tony Craggs webbplats