ODjuret

ODjuret (2008)
Foto: Bo Gyllander

Katarina Sundkvist Zohari

Katarina Sundkvist Zohari (1966-)
Foto: Katarina Sundkvist Zohari

ODjuret

av Katarina Sundkvist Zohari

Enligt den grekiska sagan sjöng och spelade Orfeus så vackert på sitt strängade instrument att vilda djur blev tama när de hörde hans musik. Katarina Sundkvist Zoharis skulptur ODjuret är en hyllning till manskören Orphei Drängar (OD-kören), just med utgångspunkt i Orfeusmyten. ODjuret i brons är placerat i en liten parkanläggning på västra sidan om Fyrisån i nära anslutning till den gamla KFUM-borgen där OD-kören numera har sin repetitions- och konsertlokal i Alfvénsalen.

I stället för att försöka avbilda en manskör, som före 1970-talet förmodligen varit det mest självklara motivvalet här, ville konstnären i stället anspela på OD-körens underbara sång och den verkan hon föreställer sig att den kan ha på levande varelser.

Katarina Sundkvist Zohari

Katarina Sundkvist Zohari föddes 1966 i Hammarstrand i Jämtland. Hon är bosatt och verksam i Uppsala sedan 1993. Sundkvist Zohari ingår i den uppsalabaserade konstnärsgruppen HAKA. Hon är utbildad vid Konstfack i Stockholm inom glas och keramik 1996-2001.

Läs mer

Konstnärsgruppen HAKA:s hemsida