Befrielsen

Befrielsen (1974)
Foto: Bo Gyllander

Olof Hellström (1923-)

Olof Hellström (1923-)
Foto: Dick Pettersson

Befrielsen, till minne av Martin Luther King

av Olof Hellström

Martin Luther King (1929-1968) är en av 1900-talets allra största medborgarrättsledare vars gärning lever vidare. Han förespråkade ickevåldsprincipen men blev själv offer för mördare.

Olof Hellströms skulptur är, så vitt känt, det tidigaste av Uppsalas offentliga minnesmärken som bryter mot traditionen för monument. Här är det gärningen som hålls fram i symboliskt överförd bemärkelse – själva befrielsetanken – inte en avbildning av personen bakom det minnesvärda.

Minnesmärket skulle också knyta an till Världskyrkomötet 1968. Olof Hellström har satt korset som bärande bild i verket. Konstnären menar emellertid att man inte alls behöver gå in i den kristna metaforen för att kunna ta till sig budskapet i verket.

Den nya parkanläggningen bakom universitetshuset fick nära nog formen av en utomhuskatedral. Det tänkta kyrkorummet är kantat av höga lindar som antyder väggar och valv. Gångar markerar långskepp och tvärskepp. I korsmitten, framför det imaginära altaret, står konstverket Befrielsen likt ett krucifix. Den vertikala pelaren är kluven och framstår som två gallerstänger vilka bänds isär av nakna människohänder. Gallrets vassa kanter skär in i känslig hud. Kampen förefaller ojämlik, då den sätter mjukt mot hårt.

Stängerna skjuter rätt upp ur marken och tvingas isär till en öppning, stor nog för att med möda ta sig igenom; en öppning mot framtid och hopp, helt olik den traditionella äreportens triumfatoriska passage. Kampen för frihet och rättvisa är ständigt aktuell. En sådan kraftmätning kan aldrig bli en enkel promenadseger. Här är det den eviga, mödosamma kampen som gäller.

Olof Hellström

Olof Hellström är född 1923 i Umeå. Hellström är bosatt och verksam i Uppsala. Han studerade 1941–1946 vid Konstfack och 1949–1951 för skulptören Ossip Zadkine i Paris.

Läs mer

Olof Hellström på Wikipedia

Läs också om Martin Luther Kings plan på fredsspåret.