Poetisk viloplats

Poetisk viloplats (2010)
Foto: Bo Gyllander

Ulla Viotti

Ulla Viotti (1933-)
Foto: Stewen Quigley

Poetisk viloplats

av Ulla Viotti

Strax före andra världskrigets slut kom en grupp judar som överlevt förintelsen till Sverige med främlingspass. Just den här gruppen judar hade inget val. Ingen annan stad i Sverige ville ta emot dem. I Uppsala fick dessa överlevare visserligen en fristad, men inte så mycket mer. De flesta av de nya medborgarna kom tomhänta och utan utbildning i bagaget. Judarna, som kom från de krigshärjade länderna i Europa hade under långa tider varit utestängda från all högre utbildning i sina hemländer. Här i Uppsala hamnade många av dem inom textilindustrin som fanns i staden under den här tiden. De allra flesta av dessa flyktingar med judiskt ursprung hittade sina nya bostäder i området mellan järnvägsstationen och Fyrisån. De judiska barnen som kom utan föräldrar blev placerade på ett barnhem vid Tullgarn. Någon större generositet från staden Uppsala hade man som sagt inte att vänta.

Konstverket i Tullgarnsparken är ett minnesmärke över judarna som kom till Uppsala år 1945, samma år som andra världskriget fick sitt slut.

Ulla Viottis stol är det tidsenlig för det tidiga 2000-talet i bemärkelsen att symboliken sker i överförd form. Verket föreställer inte några personer. Ur sätet på den av kolbrända tegelstenar murade sittplatsen spirar nytt liv med plats för minnen och drömmar.

Minnesmärket är rest på uppdrag av Uppsala kommuns kulturnämnd på initiativ av Susanne Levin som tillhör den andra generationens judiska invandrare från 1945.

Ulla Viotti

Ulla Viotti är född i Eskilstuna år 1933. Hon utbildades sig vid School of Art i Blackpool, England 1950–51 och vid Konstfack i Stockholm 1952–56.

Läs mer

Ulla Viotti på Wikipedia

Om Ulla Viotti hos Svenska Konstnärer.

Läs också om Poetisk viloplats på fredsspåret.