Jona

Jona och den stora fisken (2004)
Foto: Bo GyllanderKajsa Mattas (1948-)

Kajsa Mattas (1948-)
Foto: Okänd

Jona och den stora fisken

av Kajsa Mattas

Skulpturer från Kajsa Mattas hand kommer alltid till genom tålmodigt prövande och hennes skulpturer framstår nära nog som sakrala genom sina så noggrant övervägda synteser, baserade på ett flertal olika möjligheter, under den slutligen så behärskade ytan. Ikonartade motiv och bibliska berättelser utgör ofta ledmotiven i Mattas konstverk.

Gestaltningen längs åpromenaden, mellan Nybron och Islandsbron, innehåller sju separata konstverk. De flesta, placerade norr om Västgötaspången, är i så hög grad integrerade i miljön att det kan vara svårt att omedelbart urskilja dem. De två skulpturerna Jona och Teresa, längre nedströms mot Islandsfallet, framträder mer som skulpturer i egen rätt, även om helhetsgestaltningen också runt dessa är genomarbetad in i minsta detalj.

Konstnären menar att det finns en mening med livet, i förståelsen att varje människa har en uppgift att fylla under sin tid på jorden.

Under den stora fiskens spända blankpolerade skinn syns konturerna av den Jona som Gud – enligt den kristna mytologin – befallt predika bot och bättring för de syndfulla människorna i staden Ninive. Jona, som inte ville hörsamma Guds bud, försökte fly undan genom att gå ombord på ett skepp som skulle föra honom långt bort från både Ninive och Gud. Då lät Gud en stark vind komma över havet. Jona kastades över bord och väl i vattnet slukades han av en fisk som under tre dagar förde honom mot Ninive där han kastades upp på land.

Jona förstod nu att han inte kunde undkomma sitt öde och tung till sinnes begav han sig in i staden för att predika dom över människorna där. Men dessa bättrade sig inte genast och Jona beklagade sig då inför Gud och bad honom förgöra staden så som han tidigare sagt att han skulle göra. Ändå skonade Gud folket i Ninive.

Det skulle visa sig att Jonas ansträngningar ändå inte varit förgäves. Sakta men säkert började människorna i Ninive ändra sitt syndiga leverne och rätta sig efter Guds vilja. Tålamod, nåd, tolerans och förlåtelse är konstverkets budskap här.

Kajsa Mattas

Kajsa Mattas är född i Finland 1948. Hon är bosatt i Stockholm. Mattas studerade skulptur vid Kungliga Konsthögskolan 1975–1981. Hon arbetar i flera material, men företrädesvis i betong.

Se bildspel

Bildspel om Kajsa Mattas producerat av Svenska Konstnärer.