Vildsvinsunge

Vildsvinsunge (2007)
Foto: Bo GyllanderHanna Beling (1972-)

Hanna Beling (1972-)
Foto: Måns Müllner

Vildsvinsunge

av Hanna Beling

Personalen på Biotopia har gett Hanna Belings vildsvin namnet Wilma. Förutom att hon blivit många barns kelgris fyller hon också den viktiga funktionen av att vara signalen som berättar om museet är öppet eller stängt. Hanna Beling är skulptör i första hand. Hon arbetar gärna i okonventionella konstmaterial som vax och aluminium. Hennes människo- och djurporträtt lyfter ofta gärna fram det som är sårbart och utsatt och blir härigenom i förlängningen en inlaga i fråga om livets okränkbarhet. Vildsvinsungen som står utanför Biotopia är en avbildning av ett litet vildsvin som konstnären hittat på Evolutionsmuseet. Materialet och den väldiga uppförstoringen medverkar till att ge djuret en spröd och mycket ömtålig framtoning. Blå vidöppna oskyddade ögonglober förstärker intrycket.

Hanna Beling

Hanna Beling är född 1972 i Uppsala. Hon utbildade sig vid Nyckelviksskolan 1992-1993, Idun Lovéns skulpturlinje 1993-94 samt Kungliga Konsthögskolan 1995-2001.

Läs mer

Hanna Belings webbplats