Modul skulptur

av Lars Erik Falk

Modul skulptur

Modul skulptur (1996)
Foto: Bo Gyllander

Modul skulptur

Modul skulptur (1996)
Foto: Bo Gyllander

Modul skulptur

Modul skulptur (1996)
Foto: Bo Gyllander

Lars Erik Falks många skulpturer lutar nästan alltid i 73 graders vinkel. Konstnären ser vinkeln som det exakta läget för övergången mellan vila och dynamisk rörelse eller som punkten där jämvikt upphör. Skulpturens lameller är färgsatta så att sidorna framstår sinsemellan olika. När man förflyttar sig runt verket blandas kulörerna för ögat samtidigt som skulpturens luftspalter ömsom öppnas ömsom sluts. Den 73-gradiga lutningen synes också övergå från rak och rank till riskfyllt sned. Sedd från Sysslomansgatan pekar Falks skulptur mycket övertygande in mot staden och Domkyrkans spiror.

Lars Erik Falk

Lars Erik Falk (1922-)
Foto: Okänd

Lars Erik Falk

Lars Erik Falk är född i Uppsala 1922. Han utbildade sig vid Otte Skölds målarskola 1944 och Isaac Grünewalds målarskola 1945. Verket Färgtorn, uppfört 1980 på Lindhagensplan på Kungsholmen i Stockholm, är kanske Lars Erik Falks mest kända skulptur.

Läs mer

Om Lars Erik Falk hos Svenska Konstnärer.