Fundament

Fundament (1988)
Foto: Bo GyllanderJan Svenungsson (1961-)

Jan Svenungsson (1961-)
Foto: Edvin Svenungsson

Fundament

av Jan Svenungsson

När våra dagar är räknade kommer måhända morgondagens arkeologer att stöta spaden i den övervuxna granithällen. Man kommer att borsta fram budkapet, skaka på huvudet och undra.

En jämförelse mellan Svenungssons konceptkonst i slottsbacken och Bengt Erland Fogelbergs klassicistiska Gustav Vasa uppe på borggården vid Uppsala slott blir en halsbrytande manöver. Ändå har de båda verken inbördes likheter. Båda bygger oss torn av föreställningar och båda är ämnade att ingjuta förväntningar och hopp hos betraktaren. Det ena verket har ambitioner om manande ideologisk överbyggnad. Det andra överlämnar tolkningsföreträdet helt och fullt till betraktaren. När det gäller uttolkningen av det torn som ska byggas på denna plats är det helt och hållet du själv som står för visionerna.

Jan Svenungsson

Jan Svenungsson är född i Lund. Han bodde i Uppsala 1969-1983 men är numera bosatt i Berlin. Han var adjungerad professor vid Högskolan för Fotografi och Film, Göteborgs Universitet 1996-2000 och vid Finska Bildkonstakademien i Helsingfors 2007-2009. Numera är Jan Svenungsson professor i grafik vid Universität für angewandte Kunst i Wien.

Läs mer

Jan Svenungssons webbplats