Living room

Living room (2011)
Foto: Bo Gyllander

Living room

Living room (2011)
Foto: Bo Gyllander

Katarina Sundkvist Zohari

Katarina Sundkvist Zohari (1966-)
Foto: Katarina Sundkvist Zohari

Natasha Dahnberg

Natasha Dahnberg (1969-)
Foto: Pär Fredin

Living room

av Natasha Dahnberg och Katarina Sundqvist Zohari

En uppgift om att Olof Rudbeck den äldres trädgårdstomt en gång gränsat till det aktuella stället förde konstnärerna in på temat om växter som återerövrar stadsrummet. En annan tråd som konstnärerna tillsammans med landskapsarkitekten Anna Varenhorst från Temagruppen spunnit vidare på har varit att få till atmosfären av vardagsrum.

En gavelvägg tillhörande Baptistkyrkan som byggdes här på 1860-talet skjuter ut i gaturummet och bidrar till platsbildningens avgränsning mot norr. Den efter 1960-talets rivningar så stumma gavelväggen framstod som en naturlig yta för konst och pryds därför i dag av en fiktiv spetsgardin med mönster enligt de inredningsideal som gällde för tiden när kyrkan byggdes.

Katarina Sundkvist Zohari har skulpturerat de kaktusliknande krukväxter som ansluter till sittbänkarna i granit. Konstnären tillför här, som nästan alltid i sin konstnärliga produktion, en signifikant ambivalens i uttrycket. Det är inte entydigt dekorativa växter som spränger sig fram och upp i Olof Rudbecks gamla kvarter. Insmickrande pynt är inte något denna konstnär eftersträvar, vilket också är en av anledningarna till att hon valdes ut till detta uppdrag.

Natasha Dahnberg

Natasha Dahnberg är född och uppvuxen i Moskva i Ryssland. Hon flyttade till Uppsala 2000. Hon utbildade sig vid MSPU, Institutionen för konst i Moskva 1987-1992. Dahnberg ingår i den uppsalabaserade konstnärsgruppen HAKA.

Katarina Sundkvist Zohari

Katarina Sundkvist Zohari är född 1966 i Hammarstrand i Jämtland. Hon är bosatt och verksam i Uppsala sedan 1993. Sundkvist Zohari ingår i den uppsalabaserade konstnärsgruppen HAKA. Hon är utbildad vid Konstfack i Stockholm inom glas och keramik 1996-2001.

Läs mer

Konstnärsgruppen HAKA:s hemsida

Se filmklipp


Om Katarina Sundkvist Zohari, publicerad av Kultur i länet, Landstinget i Uppsala län.