Ledljus

Ledljus (2011)
Foto: Bo GyllanderLedljus

Ledljus (2011)
Foto: Bo Gyllander


Helena Laukkanen (1972-)

Helena Laukkanen (1972-)
Foto: Helena Laukkanen


Gert-Ove ”Tarzan” Wågstam (1952-)

Gert-Ove ”Tarzan” Wågstam (1952-)
Foto: Christer Dahl


Ledljus

av Helena Laukkanen och Gert-Ove ”Tarzan” Wågstam

Ett viktigt inslag i det konstnärliga uppdraget från kulturnämnden i Uppsala var att artificiellt ljus under årets mörka timmar skulle spela en roll här för att öka känslan av trygghet efter mörkrets inbrott och för att ladda parken med stämning och spänning.

Både Helena Laukkanen och “Tarzan” såg genast vattenanläggningarna som centrala utgångspunkter. Bassängerna – vintertid täckta av mönstrade skyddslock i rostfritt stål – har försetts med mönster i form av labyrinter, ett vanligt återkommande tema hos Laukkanen. För henne är det också viktigt att de ciselerade spåren inte bara framstår som ett mönster av irrvägar utan att de faktiskt är framkomliga för ögat att ta sig genom. Varje dammlock är individuellt mönstersatt och släpper igenom pulserande förprogrammerat (av “Tarzan”) ljus som blir en del av parkupplevelsen, också för dem som bara hastar förbi efter mörkrets inbrott.

När idéerna om skyddslocken väl tagit form ville konstnärerna bygga vidare på lockens subtila signaler med en illusion om hemliga, underjordiska rum i parken. På olika platser i gångstråken har “Tarzan” bytt ut de vanliga betongplattorna mot kvadrater i glasbetong som ljussatta underifrån framträder alltmer iögonfallande i takt med att dagsljuset dör bort i kvällningen. De båda konstnärerna låter också den tidigare så anspråkslösa transformatorstationen i parken spela med i leken. Det grå huset har i huvudsak efter Laukkanens idéer klätts i ett veckat gallerverk som silvrigt träder fram genom ett långsamt skiftande färgljusspel programmerat av Wågstam. De båda konstnärerna såg också möjligheterna i den smala och mörka passagen i Vretgränd, som tidigare varit avspärrad med en gallergrind och som öppnats i och med det nya Resecentrum. Gränden löper i sin anfang från Kungsgatan mellan två stumma fasader. Här tryggas nu nattvandrares stråt med hjälp av en vågrörelse som fångar upp kvastar av släpljus som slickar den bakomliggande fasaden i pulser som via sensorer känner av förbipasserande.”

Helena Laukkanen

Helena Laukkanen är född år 1972 och uppväxt i Vallvik i Hälsingland. Hon är bosatt och verksam Uppsala sedan 1999. Hon är utbildad på Konsthögskolan vid Umeå universitet. Laukkanen är verksam inom den uppsalabaserade konstnärsgruppen HAKA.

Gert-Ove Wågstam

Gert-Ove Wågstam är född i Malmö 1952. Han utbildade sig till elektronikingenjör men flyttade under 1970-talet till Stockholm för att arbeta med ljussättning i fria teatergrupper och sedermera kultur/teknikbistånd för teater i Latinamerika, Afrika och Mellanöstern. Sedan 15 år arbetar han som ljusdesigner för konstnärer, museer, utställningar och med egen produktion. Han har ateljé och verkstad i Östra Tommarp på Österlen.

Läs mer

Konstnärsgruppen HAKA:s hemsida
Läs också om Helena Laukkanen på finska spåret

Se filmklipp


Om Helena Laukkanen, intervju publicerad av Kultur i länet, Landstinget i Uppsala län.