Byggnader i Uppsala

Gustavianum. Foto: David Castor

Gustavianum.
Foto: David Castor

Här presenteras ett urval av några av Uppsalas intressanta och utmärkande byggnader som var för sig anknyter till Uppsalas historia som en mångsidig stad som präglats av både stadens invånare, universitetet, kyrkan och många andra aktörer.