Uppsalas arkitekter

Gunnar Leche. Foto: Okänd

Gunnar Leche, stadsarkitekt i Uppsala 1920-1954.

Här presenteras ett urval av nationellt och lokalt kända arkitekter som varit verksamma i Uppsala. Till varje sida hör en karta med de byggnader och områden som texterna berättar om.

Materialet behandlar historiska arkitekter som var verksamma under en tid då stadsbyggande i första hand var något som utfördes av män. Av den anledningen är också männen dominerande i berättelserna nedan.