Carl Axel Gottlund

Carl Axel Gottlund (1796–1875)

Carl Axel Gottlund

Carl Axel Gottlund var språkvetare, författare och folklivsforskare. Han föddes i Strömfors i Finland. Han studerade vid Åbo Akademi och Uppsala universitet. Under studietiden i Uppsala fick han höra talas om att fanns invånare i Sverige som flyttat hit från Finland under senare delen av 1500-talet och framåt. De kallades skogsfinnar eller svedjefinnar. Detta väckte hans nyfikenhet och mellan 1817-1821 gjorde Carl Axel Gottlund studieresor i Dalarnas, Hälsinglands, Värmlands och Norges finnskogområden. Han blev upprörd över de finska skogsböndernas levnadsförhållanden och inledde ett intensivt arbete för att förbättra deras livsvillkor. Sina resor skildrade han utförligt i dagböcker. Carl Axel Gottlund gjorde också noggranna uppteckningar av det finska språket, släktnamn, traditioner samt seder och bruk i dessa områden.

Carl Axel Gottlund arbetade för att stärka den finska litteraturens ställning och gav bland annat ut de första samlingarna av finska fornsånger Pieniä runoja, Soumen pojillen ratoxi (Små sånger till Finlands söners nöje, 1818-1821). Han publicerade även två diksamlingar: Runola (1840) och Sampo (1847). Under studietiden i Uppsala skrev han dikter – bland dem Det sista Afskedet och Julmorgonen – som publicerades i Poetisk kalender.

Suomeksi

Carl Axel Gottlund oli kielitieteilijä, kirjailija ja kansanperinteen tutkija. Hän syntyi Ruotsinpyhtäällä, opiskeli Åbo Akademissa ja Uppsalan yliopistossa. Opiskeluaikoinaan Uppsalassa hän sai kuulla 1500 luvun jälkipuoliskolta lähtien Ruotsiin muuttaneista suomalaisista, joita kutsuttiin metsäsuomalaisiksi tai kaskisuomalaisiksi. Carl Axel Gottlund kiinnostui asiasta ja teki vuosina 1817 – 1821 opintomatkoja Taalainmaan, Hälsinglandin, Värmlannin ja Norjan suomalaismetsiin. Metsäsuomalaisten elinolot järkyttivät häntä ja hän aloittikin intensiivisen työn heidän elinolojensa parantamiseksi. Carl Axel Gottlund kirjoitti päiväkirjoissaan yksityiskohtaisia matkakuvauksia. Hän teki myös tarkkoja muistiinpanoja suomalaismetsien suomen kielestä, sukunimistä, perinteistä sekä tavoista ja tottumuksista.

Carl Axel Gottlund pyrki vahvistamaan suomalaisen kirjallisuuden asemaa ja julkaisi muun muassa ensimmäiset suomalaisten muinaisrunojen kokoelmat Pieniä runoja, Suomen pojillen ratoxi (1818 – 1821). Hän julkaisi myös kaksi runokokoelmaa – Runola (1840) ja Sampo (1847). Opiskeluaikoinaan Uppsalassa hän kirjoitti runoja, joita julkaistiin Poetisk kalender -nimisessä julkaisussa. Näihin runoihin kuuluivat muun muassa Det sista afskedet (Viimeiset jäähyväiset) sekä Julmorgonen (Jouluaamu).

Sverigefinländarnas dag

Sverigefinländarnas delegation beslöt 2010 att sverigefinländarnas dag firas på Carl Axel Gottlunds födelsedag den 24 februari. Dagen firas bland annat för att uppmärksamma den finskspråkiga minoritetens existens samt väcka majoritetens intresse för sverigefinländare.

Sverigefinländare är ett samlingsbegrepp för alla i Sverige bosatta personer som härstammar från Finland, oavsett vilken språkgrupp de tillhörde i Finland. Sverigefinländare kan indelas i två grupper utifrån vilken språkgrupp personerna tillhörde i Finland: finskspråkiga sverigefinnar och svenskspråkiga sverigefinlandssvenskar.

Ruotsinsuomalaisten päivä

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta päätti vuonna 2010, että Carl Axel Gottlundin syntymäpäivä 24. helmikuuta julistetaan ruotsinsuomalaisten päiväksi. Päivän tarkoituksena on muun muassa muistuttaa suomenkielisen vähemmistön olemassaolosta sekä herättää suuren enemmistön kiinnostus ruotsinsuomalaisia kohtaan.

Ruotsinsuomalaiset on kaikkien Suomesta lähtöisin olevien Ruotsissa asuvien henkilöiden yhteisnimitys riippumatta siitä, mihin kieliryhmään he Suomessa kuuluivat. Ruotsinsuomalaiset voidaan jakaa kielen perusteella kahteen ryhmään: suomenkieliset ruotsinsuomalaiset ja ruotsinkieliset ruotsinsuomenruotsalaiset.

Lyssna/Kuunnella

Gottlund ja Kalevala (suomeksi), publicerad av Sisuradion kulttuuriohjelmat.
Lyssna: Suomalaisen jalanjäljillä 3 – 6- Gottlund Kalevala

Gottlund ja metsäsuomalaiset (suomeksi), publicerad av Sisuradion kulttuuriohjelmat.
Lyssna: Suomalaisen jalanjäljillä 3 – 9- Gottlund metsäsuomalaiset

Gottlund Värmlannissa (suomeksi), publicerad av Sisuradion kulttuuriohjelmat.
Lyssna: Gottlund Värmlannissa