Kyrkans hus, Uppsala

Svenska kyrkans kansli – Kyrkans hus, Sysslomansgatan 4, Uppsala.
Foto: Svenska kyrkan

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är del av en världsvid gemenskap av kyrkor och kyrkorelaterade organisationer. Som medlem i Lutherska världsförbundet och Kyrkornas världsråd arbetar Svenska kyrkan med att förebygga konflikter och stödja lokala och regionala fredsprocesser genom utbildning, hållbar utveckling och påverkansarbete om fred och försoning, både i Sverige och internationellt. Genom nätverken når Svenska kyrkan dit många inte når, och kan bistå de allra mest utsatta.

Historiskt har Svenska kyrkan spelat en viktig roll för fredsbyggande bland annat genom sina ärkebiskopar, t ex fredspristagaren Nathan Söderblom som samlade en stor del av världens kristenhet till en konferens i Stockholm 1925 om fred och socialt ansvarstagande. 1983 bjöd Olof Sundby in till en konferens om liv och fred, som bland annat ledde fram till inrättandet av det internationella Life & Peace Institute.

Svenska kyrkan vill stärka kyrkors och andra aktörers kapacitet att själva aktivt arbeta med konfliktförebyggande åtgärder, försoning och fredsbyggande i sina lokala sammanhang, till exempel i Israel och Palestina, Liberia och Zimbabwe.

Se filmklipp

Tidigare Ärkebiskop Anders Wejryd berättar om Svenska kyrkans fredsarbete.

Läs mer

Svenska kyrkan