Nathan Söderblom, 1923

Nathan Söderblom, 1923
Foto: National Photo Company

Nathan Söderblom

Nathan Söderblom härstammade från Hälsingland och skrevs in vid Uppsala universitet 1883. Efter en resa till USA, tog han teologie kandidatexamen 1892 och prästvigdes året därefter. Han första prästtjänst var vid Uppsala hospital, vilket gjorde det möjligt för honom att fortsätta studera teologi. Under studietiden var han såväl vice ordförande som ordförande i Uppsala studentkår.

Nathan Söderblom flyttade till Paris 1894 för att fördjupa sig i sina studier. Han fick också en tjänst som pastor vid den svenska församlingen där, som vid denna tid till stor del utgjordes av svenska konstnärer. 1901 utnämndes han till professor i religionshistoria och religionsfilosofi vid Uppsala universitet. Vid sidan av den tjänsten verkade han även som kyrkoherde i Helga Trefaldighets församling i Uppsala. Åren 1901-12 bodde Nathan Söderblom med sin familj i Stabby prästgård i Uppsala.

1914 blev Nathan Söderblom utnämnd till ärkebiskop. Han innehade ämbetet fram till sin död 1931. Genom sina internationella kontakter i bland annat Frankrike, Tyskland och England upplevde han det första världskrigets verkningar mycket starkt. Hans slutsats var att kyrkorna i världen måste samarbeta för att i framtiden undvika nya katastrofer.

1930 fick Nathan Söderblom Nobels fredspris främst för sitt ekumeniska arbete. I motivationen till utnämningen står det:

Ärkebiskop Söderblom förespråkade fred, pacifism, broderskap och förståelse mellan religionerna genom sitt ledarskap för den ekumeniska rörelsen. Han ville förena kyrkliga samfund av olika nationaliteter för att främja internationell förståelse genom kyrklig enhet. Söderblom organiserade och ledde det första globala Ekumeniska mötet med temat Life and Work i Stockholm 1925.

Som författare och föreläsare var han också oerhört produktiv. Han invaldes i Svenska akademien 1921. Han blev även ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien 1925.

Nathan Söderblom avled 1931. Han ligger begravd tillsammans med hustrun Anna Söderblom nedanför högaltaret i Uppsala domkyrka.

Se filmklipp

Ärkebiskop Anders Wejryd ger sin bild av nobelpristagaren Nathan Söderblom.

Nathan Söderblom

Bror Hjorths skulptur av Nathan Söderblom är placerad vid ärkebiskopsgården i Odinslund, Uppsala
Foto: Bo Gyllander

Läs mer

The Nobel Peace Prize 1930: Nathan Söderblom

Litteraturbanken: Om Nathan Söderblom

Besök

Skattkammaren, Uppsala domkyrka