Life & Peace Institute

Life & Peace Institute, Eddagatan 12, Uppsala.
Foto: LPI

Life & Peace Institute

Life & Peace Institute (LPI) är ett internationellt och ekumeniskt fredsinstitut med huvudkontor på Eddagatan 12 i Uppsala. Genom en kombination av fredsforskning och kapacitetsstöd stärker LPI kompetensen hos regionala och lokala organisationer i Afrika.

Inblandade parter i väpnade konflikter och krig deltar aktivt i fredsprocesserna. Konflikter ”avväpnas” och förvandlas till normala fredliga förhållanden. Motsättningar finns kvar men som en naturlig del av samhällsutvecklingen. Precis som i Sverige. LPI är på plats i Kenya, DR Kongo, Sudan, Etiopien och Somalia.

Institutet bildades efter den stora internationella Liv och fredkonferensen i Uppsala 1983. Men rötterna går tillbaka till Svenska kyrkans och ärkebiskop Nathan Söderbloms fredsarbete på 1920-talet. Huvudman för LPI är Sveriges kristna råd. Verksamheten stöds ekonomiskt bland annat av Sida, Svenska kyrkan, Folke Bernadotteakademin samt internationella givare i bland annat Finland, Norge, Belgien och Schweiz.

Läs mer

Life & Peace Institute