Fredens Hus

Fredens Hus, Uppsala slott, ingång A2

Fredens Hus (Fredsmuseum)

Fredsmuseum invigdes i december 2005. Under hösten 2011 har verksamheten flyttat in i större och mer ändamålsenliga lokaler på Uppsala slott. I samband med flytten bytte Fredsmuseum namn till Fredens Hus. Nya utställningar och spännande samarbeten håller på att initieras för att öka intresset både lokalt och nationellt. Målet är att Fredens Hus ska bli något helt unikt. En plats där ungdomar, företag, kultur och offentlig sektor möts för att gemensamt skapa ett bättre Uppsala.

Fredens Hus arbetar främst med upplevelsebaserad pedagogik där besökaren aktivt löser problem. De övningar Fredens Hus producerar är unika och intresset för dessa är stort, både lokalt och nationellt. Till exempel har man arbetat kring frågor som rör fördomar, rasism och diskriminering, konflikt- och krishantering, hållbar utveckling och ungdomsvåld. Energi har bland annat lagts på att vi behöver förstå social problematik på lokal nivå för att förstå varför konflikter existerar på nationell och internationell nivå.

Läs mer

Fredens Hus