Dag Hammarskjöldbiblioteket

Dag Hammarskjöldbiblioteket, Klostergatan 3, Uppsala

Dag Hammar­skjöld­biblioteket

Dag Hammarskjöldbiblioteket är ett specialbibliotek inom Uppsala universitet inriktat på internationella relationer: Statskunskap och politik, Freds- och konfliktforskning, Folkrätt och mänskliga rättigheter, Efterkrigstidens historia, Globala ekonomiska och sociala frågor, Euroasiatiska studier samt Utvecklingsstudier.

Biblioteket är öppet för allmänheten men vänder sig i första hand till forskare, lärare och studenter inom dessa ämnesområden.

Dag Hammarskjöldbiblioteket grundades 1966 av stiftarna Uppsala kommun och Uppsala universitet för att på ett bestående sätt hedra minnet av Dag Hammarskjöld.

Alltsedan tillkomsten har Dag Hammarskjöldbiblioteket varit ett nationellt depåbibliotek för Förenta Nationerna och erhåller i den egenskapen den samlade FN-dokumentationen. Idag är Dag Hammarskjöldbiblioteket Nordens största FN-bibliotek med kompletta samlingar av FN-dokument och rapporter i tryckt och elektronisk form.

Läs mer

Dag Hammarskjöldbiblioteket