Upplands Nation

Uplands Nation, S:t Larsgatan 11, Uppsala
Foto: Pia Staflin

Medlem av Uplands Nation

Dag Hammarskjöld blev 1929 Förste Kurator (ungefär ordförande) vid Upplands Nation. Uppdraget blev särskilt spännande och krävande eftersom nationen i maj detta år firade sitt 100-års jubileum. Kamraterna betecknade hans talarstil som mycket seriös men ibland svårtillgänglig. I efterhand lovordar han denna korta tid av “energiskt samarbete med sällsynt hyggliga och okonstlade pojkar… med studentikos humor och allvar.” 1930 skedde familjens uppbrott från Uppsala.

Uplands nation