Uppsal slott

Uppsala slott
Foto: Kalbar/Uppsala Tourism

Uppväxten på Uppsala slott

Slottet, en viktig del av uppsalasilhuetten, började byggas under Gustav Vasas tid. Dag Hammarskjöld föddes 1905 i Jönköping men från två års ålder, 1907, var slottet hans barndomshem. Runt slottet fick den lille Dag utlopp för sitt naturintresse och samlade tidigt både blommor och insekter. Hans far Hjalmar Hammarskjöld var länets landshövding.