Katedralskolan

Katedralskolan, Skolgatan 2, Uppsala
Foto: Pia Staflin

Läroverkstiden

Höstterminen 1916 skrevs den 11-årige Dag Hammarskjöld in på Uppsala högre allmänna läroverk, numera Katedralskolan. Han var en trevlig kamrat men reserverad och med ett varmt intresse för natur, landsbygd, litteratur och historia. År 1923 tog Dag Hammarskjöld studenten med åtta A och fyra a i betyget. Studentexamen firades traditionsenligt på restaurang Flustret vid Svandammen.

Katedralskolans aula heter numera Dag Hammarskjölds aula.