Dag Hammarskjölds Minnesfond

Dag Hammarskjölds Minnesfond, Övre Slottsgatan 2, Uppsala. Foto: DHF

Dag Hammarskjölds Minnesfond

Dag Hammarskjölds Minnesfond organiserar seminarier och konferenser med teman kopplade till utveckling, säkerhet, mänskliga rättigheter och demokrati. Deltagarna kommer från internationella institutioner, civila samhället och den akademiska världen.

Fonden ger också ut publikationer och organiserar publika evenemang i Uppsala och Stockholm där allmänheten bjuds in att delta i dialog med intressanta gäster från hela världen.

Verksamheten fokuserar på FN-relaterade frågor. Dag Hammarskjölds Minnesfond grundades 1962 till minne av FN:s andre generalsekreterare. Enligt stadgarna är Stiftelsens övergripande ändamål att i Dag Hammarskjölds anda främja den sociala, politiska, ekonomiska, miljömässiga och kulturella utvecklingen i syd och globalt.

Se filmklipp

The Dag Hammarskjöld Lecture 2007: Generalsekreteraren Hammarskjöld – Personliga erfarenheter och reflektioner, med professor Sture Linnér och f. kabinettsekreterare Sverker Åström. Publicerad av Dag Hammarskjölds Minnesfond.

Läs mer

Dag Hammarskjölds Minnesfond