Carl Nyrén

Carl Nyrén (1917-2011) föddes i Sandseryd i Småland. Han utbildade sig till arkitekt vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm och tog examen 1942. Efter examen arbetade han några år som arkitekt på Marinförvaltningen under ledning av Paul Hedqvist, bland annat känd som arkitekten bakom Biomedicinskt centrum i Uppsala. 1948 startade Nyrén sitt eget arkitektkontor. Efter en vinst i en arkitekttävling arbetade han med en ny byggnad för Handelshögskolan i Göteborg, som stog klar 1952. Därefter följde en mängd uppdrag, både i form av bostäder och offentliga byggnader. Sitt första Kasper Salin-pris fick Carl Nyrén 1965 för Lärarhögskolan i Malmö.

De första uppdragen i Uppsala

Sitt första arbete i Uppsala utförde Carl Nyrén åt läkemedelsföretaget Pharmacia. 1967 tilldelades han uppdraget att göra en utvecklingsplan för den mark företaget köpt i inudstriområdet Fyrislund. Nyrén hade tidigare i sitt arbete med Arrheniuslaboratoriet i Stockholm utarbetat en typ av förtillverkade betongelement som gjorde att byggnaderna kunde byggas ut i etapper och enkelt anpassas efter verksamheterna. Han gjorde en liknande variant åt Pharmacia, som uppfyllde företagets krav på en ny byggnad som både var estetiskt imponerande och hade bra arbetsmiljö för forskning. Arbetet med Pharmacias anläggningar gav honom 1971 återigen Kasper Salin-priset.

Kyrkan i Gottsunda är Carl Nyréns verk. Som en av de första postmoderna byggnaderna i Sverige stod den färdig 1980. Byggnaden har ljust röda träväggar, röda tegeltak och stora glasade partier i gavlarna för att släppa in ljus. Den uppmärskammades både nationellt och internationellt för sitt speciella utseende.

Gottsunda kyrka. Foto: Ulf Klingström

Gottsunda kyrka från 1980.
Foto: Ulf Klingström

Gottsunda kyrka. Foto: Ulf Klingström

Gottsunda kyrka från 1980.
Foto: Ulf Klingström

Det nya stadsbiblioteket

Nyréns mest kända verk i Uppsala är förmodligen stadsbiblioteket i kvarteret Sandbacken på Svartbäcksgatan 17. Nyrén och hans kontor fick uppdraget efter att 1980 ha vunnit en arkitekttävling med förslaget ”Olles bokhall”. En av förutsättningarna för det nya biblioteket var att det skulle gå att bygga samtidigt som större delen av den äldre bebyggelsen i kvarteret bevarades. Det nya stadsbiblioteket invigdes 1987. Fasaden är i rött tegel. En gavel ut mot Svartbäcksgatan med ett stort runt fönster harmoniserar med de intilliggande äldre trähusen som bevarats i kvarteret. Mot S:t Olofsgatan är fasaden klädd av mindre cirkelformade fönster och burspråk. Här vetter också svarta takkupor mot gatan släpper in ljus i biblioteksshallen och ger fasaden tyngd.

Stadsbiblioteket mot Svartbäcksgatan.  Foto: Uppsala kommun

Stadsbiblioteket mot Svartbäcksgatan från 1980-1987.
Foto: Uppsala kommun

Stadsbiblioteket mot S:t Olofsgatan. Foto: Uppsala kommun

Stadsbiblioteket mot S:t Olofsgatan från 1980-1987.
Foto: Uppsala kommun

Karta för Carl Nyrén

Källor/läs mer

Låna Lars Lamberts bok Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala: från domkyrkan till Ångströmlaboratoriet på Uppsala stadsbibliotek.