Skytteanum.  Foto: Okänd.  Licens: CC BY-SA 3.0

Skytteanum.
Foto: OlofE (CC BY-SA 3.0)

Skytteanum

Skytteanum är en av Uppsalas äldsta bevarade medeltida byggnader. De äldsta delarna härstammar från 1300- och 1400-talet. Huset är byggt i tre våningar i tegel. Fasaden är putsad i gult och fönstren är spröjsade. Genom byggnaden går ett valv som förbinder Fyristorg med Riddartorget. Huset är tillbyggt med en länga i en våning med putsad fasad från 1782. Till huset hör också den Skytteanska trädgården, som nås från Trädgårdsgatan.

Skytteanum var ursprungligen en del av den struktur av byggnader runt domkyrkan som fungerade som ämbetshus för domkyrkan. Efter den protestantiska reformationen på 1500-talet blev byggnaden statlig egendom. Huset och tomten runt omkring köptes 1625 av riksrådet och universitetskanslern Johan Skytte som lät renovera det relativt nedgångna huset.

Vissa källor pekar på att det kan ha varit arkitekten Caspar Panten, också känd som arkitekten bakom Gustavianum, som utförde arbetet. Fasaden är utsmyckad med tio ankarslutar i järn som bildar kombinationen H.J.S.F.R.F.M.N.T.G. Kombinationen står för Herr Johan Skytte Friherre Riksråd Fru Maria Nääf Till Grönsöö.

Skytte själv var född 1577 i Nyköping, Södermanland. Han hade arbetat åt Karl IX som lärare till hans son Gustav, senare Gustav II Adolf. Skytte adlades 1604 och gjorde snabbt karriär i den svenska staten. 1622 inrättade han som universitetskansler en professur i vältalighet och politik (statsvetenskap). Den skytteanska professuren fick senare namnet vältalighet och statskunskap och finns kvar än idag. Skytteanum blev och är fortfarande tjänstebostad för professor skytteanus, innehavaren av den skytteanska professuren. Sedan 1968 är Skytteanum förklarat som byggnadsminne.