Linneanum.  Foto: Riggwelter (CC BY-SA 3.0)

Linneanum.
Foto: Riggwelter (CC BY-SA 3.0)
Linneanum och Botaniska trädgården.  Foto: Per Enström Licens: CC BY-SA 3.0

Linneanum och Botaniska trädgården.
Foto: Per Enström (CC BY-SA 3.0)

Linneanum

Linneanum är ett orangeri och huvudbyggnad i den botaniska trädgården i Uppsala, belägen nedanför baksidan av slottet. Det är en nyklassicistisk byggnad i två våningar med fasad av putsad sten. Byggnaden har tydliga drag av det antika Greklands arkitektur och bärs upp av åtta doriska kolonner.

Efter en förfrågan från Carl Peter Thunberg, tidigare lärjunge till Carl von Linné och prefekt för botaniska institutionen donerade Gustav III 1787 trädgården nedanför slottet till Uppsala universitet. Hans avsikt var att en botanisk trädgård och ett orangeri för föreläsningar i botanik skulle byggas i trädgården. Den nya botaniska trädgården skulle ersätta den gamla anläggningen i närheten av Fyrisån, den som idag är känd som Linnéträdgården på Svartbäcksgatan. Orangeriet började uppföras 1787 och gavs namnet Linneanum för att hylla Carl von Linné och hans arbete inom botaniken.

Olof Tempelman, arkitekten bakom de ursprungliga ritningarna för Linneanum, hade inspirerats av Poseidontemplet i Paestum i södra Italien. Gustav III var inte nöjd med Tempelmans arbete utan lät istället anlita den franske arkitekten Louis Jean Desprez, känd bland annat för sina byggnader i Hagaparken i Stockholm. Desprez omarbetade ritningarna efter kungens smak. Gustav III hade inspirerats av sina resor till det antika Italien där han besökt många antika romerska byggnader.

Efter Gustav III:s död stannade bygget av. Byggnaden stod färdig först 1804-1805, men det skulle dröja till 1807 innan Orangeriet invigdes, hundra år efter Linnés födelse. Några år innan invigningen hade också de flesta växterna från det gamla orangeriet i Linnéträdgården flyttats till Botaniska trädgården.

Idag används byggnaden under vintertid för förvaring av trädgårdens växter. Sommartid används den även för utställningar och som festsal. Linneanum restaurerades 2006 av Statens fastighetsverk inför Linnéjubiléet 2007. Sedan 1935 är byggnaden förklarad som byggnadsminne.

Läs mer

Läs mer om Linneanum och den botaniska trädgården på Uppsala linneanska trädgårdars hemsida.