Klosettpalatset

Del av Klosettpalatsets fasad mot Skolgatan.  Foto: Public domain

Del av Klosettpalatsets fasad mot Skolgatan.
Foto: Public domain


Klosettpalatset sett från Linnéträdgården.  Foto: Axele Sagerholm

Klosettpalatset sett från Linnéträdgården.
Foto: Axele Sagerholm (CC BY-NC-ND 3.0)

Klosettpalatset är ett f.d. studentbostadshus beläget i Uppsalas innerstad uppfört 1936. Huset fick sitt namn i och med att det var det första studentbostadshuset som byggdes i Uppsala där varje studentrum utrustades med vattenklosett och dusch. Det används idag för hotellverksamhet. Huset är ett 80 meter långt smalhus i fyra våningar. Byggnaden är uppdelad i flera mindre sektioner. Fasaden mot Skolgatan har en slät puts och saknar utsmyckningar.

Huset ritades av den kände Stockholmsarkitekten Eskil Sundahl, chefsarkitekt på Kooperativa Förbundets Arkitektkontor, KFAI. KFAI var en av de främsta representanterna för den moderna svenska arkitekturen under 1930-talet. Arkitekterna på KFAI var bland de första i landet som tog till sig den nya funktionalistiska stilen som hade börjat leta sig upp till Sverige från Tyskland under slutet av 1920-talet.

Stadsarkitekten Gunnar Leche, Uppsalas mest tongivande arkitekt vid tiden, inspirerades ofta av funktionalismen men använde sig i också av traditionella och klassicistiska inslag på fasaderna. Strikt 1930-talsfunktionalism är med få undantag mycket ovanligt i Uppsala. Klosettpalatset är ett av få exempel.