Flustret idag.  Foto: Jens Persson

Flustret idag.
Foto: Jens Persson (CC BY 3.0)
Flustret omkring 1870-1880. I bakgrunden Akademiska sjukhusets huvudbyggnad.  Foto: Henri Osti

Flustret omkring 1870-1880. I bakgrunden Akademiska sjukhusets huvudbyggnad.
Foto: Henri Osti
Paviljongen från 1840-talet.  Oljemålning av Högstadius. Foto: Okänd

Paviljongen från 1840-talet.
Oljemålning av J.O Högstadius.
Foto: OkändFlustret

Flustret är en av Uppsalas äldsta nöjesinstitutioner. Det första Flustret var en paviljongsbyggnad som uppfördes omkring 1842 med namnet Strömparterrens Schweizeri. Där serverades framför allt bakverk och finare spritdrycker. Schweizeriet kunde byggas i och med att landshövdingen Robert von Kraemer upplåtit det tidigare inhägnade området närmast ån som allmän promenadplats för Uppsalaborna. von Kraemer lade grunden till dagens stadsträdgård, bland annat genom att låta uppföra planteringar av träd och växter i området.

Namnet kommer från studenthumorn, som döpte om schweizeriet till Flustret (efter fluster, brädet på bikupor där bin lyfter och landar) eftersom studenterna svärmade som bin på paviljongens veranda. Den gamla byggnaden revs 1858 efter att den nuvarande tillkommit.

Dagens Flustret är en restaurangbyggnad i två våningar av trä med plåttak. Den äldsta delen uppfördes 1858 som en tvåvånig restaurangpaviljong med altaner. Huset har byggts om och till i flera omgångar. 1863 tillkom ett första mindre torn i stil med dagens byggnad. På det tidiga 1870-talet tillkom ytterligare tornbyggnader samtidigt som övervåningens altaner förlängdes. I samband med den förändringen började Flustret också förvandlas konditori till en servering med mat och dryck. Det blev därmed också i större utsträckning en plats för festligheter.

I början av 1920-talet ritade stadsarkitekten Gunnar Leche om Flustret till det utseende det till största delen har kvar idag. Den inbyggda altanen på övervåningen och trapphusens sidoverandor tillkom, samtidigt som även interiören gjordes om. En matsalsbyggnad i en våning byggdes till i söder 1955.

1976 började Flustret i och med att det fick en ny ägare bli den nattklubb som det i dag kanske är allra mest känt som. Samtidigt byggdes också en inglasad veranda mot uteserveringen.

I januari 1984 drabbades Flustret av en stor brand. Övervåningen och delar av taket skadades svårt, medan stora delar av bottenvåningen klarade sig undan branden. I och med att kärnan av det gamla huset hade klarat sig kunde Flustret återuppbyggas i samma stil.