Sebastian Aho (1982-)

Sebastian Aho (1982-)
Foto: Fredrike Hedén Fagerlind

Sebastian Aho

Sebastian Aho är bibliotekarie. Han föddes 1982 i Hallstahammar, Västmanland. Sedan 2007 bor han i Uppsala.

Sebastian växte upp med finska som modersmål och gick i finskspråkig klass i skolan. Han har alltid varit stolt över sitt finska ursprung. Med åldern har den sverigefinska identiteten dessutom blivit ännu tydligare. Han upplever det som att han inte är tvungen att göra något val mellan Sverige och Finland, utan att det faktiskt är möjligt att vara både svensk och finsk samtidigt. Sebastian tycker att det är viktigt att man lyfter fram Sveriges nationella minoriteter. Förutom att alla de som räknar sig som tillhörande en minoritet kanske kan gå med rakare rygg kan även de som anser sig tillhöra majoriteten få en bredare förståelse för begrepp som identitet och kultur. Sebastian uppfattar det som att hans tvåspråkighet är en bonus som han har fått med sig i livet, särskilt med tanke på att språkkunskaper är så uppskattade i dagens globala värld.

Efter att ha läst finska på universitet i Lund och Köpenhamn flyttade han 2007 till Uppsala för att studera till bibliotekarie. Sedan 2011 arbetar han som bibliotekarie i Uppsala där han delar sin tid mellan Sävjabiblioteket, Gottsundabiblioteket och Stadsbiblioteket. I hans arbetsuppgifter ingår att utveckla bibliotekens finskspråkiga verksamhet. Han ansvarar bland annat för inköp av finska böcker, filmer och övrig media till samtliga bibliotek i kommunen. Han har också arrangerat författarträffar på Stadsbiblioteket med finska författare som Paula Vartiainen och Juha Hankkila. Varje torsdag ansvarar han för Stadsbibliotekets öppna finska IT-handledning. När Sebastian själv får välja bland finska författare läser han gärna Rosa Liksom och Arto Paasilinna.

Sebastian tycker att det märks på biblioteken att Uppsala har blivit finskt förvaltningsområde. Förutom den nya finska programverksamheten har även utbudet av finska böcker och annan media blivit större och bättre.

Suomeksi

Sebastian Aho on kirjastonhoitaja. Hän on syntynyt 1982 Hallstahammarissa Västmanlandissa. Hän on asunut Uppsalassa vuodesta 2007.

Sebastianin kotona puhuttiin äidinkielenä suomea, ja hän kävi koulun suomenkielistä luokkaa. Hän on aina ollut ylpeä suomalaisista sukujuuristaan, ja iän karttuessa ruotsinsuomalainen identiteetti on vain vahvistunut. Sebastianista tuntuu, ettei hänen tarvitse valita Ruotsin ja Suomen välillä, vaan että on mahdollista olla yhtä aikaa sekä ruotsalainen että suomalainen. Hänestä on tärkeää antaa näkyvyyttä Ruotsin kansallisille vähemmistöille. Silloin vähemmistöihin lukeutuvat voivat tuntea ylpeyttä taustastaan. Samalla käsitteet identiteetti ja kulttuuri saavat laajemman merkityksen enemmistöön kuuluvien keskuudessa. Sebastian pitää kaksikielisyyttään bonuksena, josta hänellä on hyötyä elämässä, varsinkin kun kielitaito on arvostettua henkistä pääomaa globaalissa nykymaailmassa.

Luettuaan suomea Lundin ja Kööpenhaminan yliopistoissa Sebastian muutti 2007 Uppsalaan opiskelemaan kirjastonhoitajaksi. Vuodesta 2011 hän on työskennellyt kirjastonhoitajana Uppsalassa kolmessa eri kirjastossa: Sävjan ja Gottsundan kirjastoissa sekä Kaupunginkirjastossa. Hänen työtehtäviinsä kuuluu kehittää kirjastojen suomenkielistä toimintaa. Hän vastaa muun muassa suomenkielisten kirjojen, elokuvien ja muiden mediatuotteiden hankkimisesta kunnan kaikkiin kirjastoihin. Kaupunginkirjastossa hän on järjestänyt myös kirjailijavierailuja. Vierailijoina ovat olleet esimerkiksi Paula Vartiainen ja Juha Hankkila. Torstaisin hän vastaa Kaupunginkirjaston avoimesta suomenkielisestä IT-opastuksesta. Sebastianin omia suomalaisia lempikirjailijoita ovat Rosa Liksom ja Arto Paasilinna.

Sebastianin mielestä Uppsalan liittyminen suomen kielen hallintoalueeseen näkyy kirjastoissa. Uuden suomenkielisen ohjelmatoiminnan lisäksi myös suomenkielisten kirjojen ja muun median tarjonta on kasvanut ja parantunut.