Tryckeri- och grafikindustrin

Uppsala har en lång historia av tryck- och grafikverksamhet. Det första kända boktryckeriet fanns i staden redan i början av 1500-talet. Under 1800- och 1900-talen utvecklades branschen och industrialiserades.

Almqvist & Wiksell i – almanacksmonopolet

Almqvist & Wiksell grundades 1882 av Uppsalastudenterna Robert Almqvist och Julius Wiksell. Under 1900-talet skulle Almqvist & Wiksell komma att bli ett ledande företag i Sverige inom grafik och tryck.

Almqvist & Wiksell startade företaget efter att ha köpt upp tryckeriet Edquist & Co, ett boktryckeri med rötter från 1839 som låg vid Riddartorget. Till en början var verksamheten relativt småskalig, men en stor förändring kom 1906 i och med att Almqvist & Wiksell lyckades få ensamrätt för att trycka och ge ut alla kalendrar och almanackor i Sverige. Företaget fick rättigheterna efter en utdragen kamp med bokförlaget Norstedts i Stockholm. Redan 1902 hade man köpt en tomt på Västra Ågatan 16 i kvarteret Kaniken. Där hade man låtit uppföra nya fabrikslokaler ritade av de kända Uppsalaarkitekterna Victor Holmgren och Ture Stenberg. De nya lokalerna kom väl till pass när verksamheten växte.

1923 grundades också ett förlag med namnet Almqvist & Wiksell Förlag. Förlaget profilerade sig bland annat inom utgivning och tryckning av läroböcker och vetenskapliga verk.

Almqvist & Wiksell Foto: Gunnar Sundgren

Almqvist & Wiksell.
Foto: Gunnar Sundgren, 1955 (CC BY-NC-ND 3.0)

Almqvist & Wiksell, troligtvis 1950-tal. Foto: Gunnar Sundgren

Almqvist & Wiksell
Foto: Gunnar Sundgren, 1955 (CC BY-NC-ND 3.0)

Almqvist & Wiksell, 1955. Foto: Gunnar Sundgren

Almqvist & Wiksell
Foto: Gunnar Sundgren, 1955 (CC BY-NC-ND 3.0)

Arbete på Almqvist & Wiksell, 1937. Foto: Paul Sandberg

Arbete på Almqvist & Wiksell.
Foto: Paul Sandberg, 1937 (CC BY-NC-ND 3.0)

Under mitten av 1900-talet växte företaget och lokalerna på Västra Ågatan räckte inte längre till. 1973 flyttades tryckeriet till nya lokaler på Rapsgatan i Fyrislund. Företaget hade då omkring 1600 anställda, varav 600 i Uppsala.

Efter en längre tids ekonomiska problem köptes företaget upp 2000 och försattes slutligen i konkurs 2005.

Bostäder för de anställda

Bostadsområdet Almtuna i stadsdelen Fålhagen har fått sitt namn efter företaget. Det kommer av att Almqvist & Wiksell i området 1907-1914 lät bygga bostäder åt sina anställda, av vilka några finns bevarade än idag.

Appelbergs Boktryckeri i Svartbäcken

Appelbergs Boktryckeri grundades 1903 av boktryckaren Karl Wilhelm Appelberg när han tog över Upsala Nya Tidnings gamla tryckeri på Trädgårdsgatan 5. Han hade tidigare varit verkställande direktör på Almqvist & Wiksell, men beslutade sig för att starta egen verksamhet efter att han inte hade fått posten som teknisk chef på företaget. Till en början tryckte Appelbergs framför allt böcker och vetenskapliga texter. I samband med att företaget bolagiserades 1917 började man också trycka facklitteratur, årsredovisningar och reklam.

1935 flyttades verksamheten till nybyggda lokaler på Eddagatan 8-12 i Svartbäcken, ritade av stadsarkitekten Gunnar Leche. 1959 byggdes de till med en ny tryckerihall. Under 1960-talet började man trycka etiketter åt ett av Uppsalas största företag, läkemedelstillverkaren Pharmacia.

Appelbergs Boktryckeri. Foto: Paul Sandberg

Appelbergs Boktryckeri.
Foto: Paul Sandberg (CC BY-NC-ND 3.0)

Appelbergs Boktryckeri. Foto: Paul Sandberg

Appelbergs Boktryckeri.
Foto: Paul Sandberg (CC BY-NC-ND 3.0)

Vid mitten av 1960-talet var man som störst med omkring 110 anställda. Företaget försattes i konkurs 1972 efter flera år av ekonomisk nedgång. Appelbergs gamla lokaler har idag omvandlats till bostäder.

Källor/läs mer

Uppgifterna baseras på Roland Agius bok Industristaden Uppsala. Låna boken på Uppsala stadsbibliotek.