Utrikespolitiska föreningen, Ekonomikum, Uppsala universitet

Utrikespolitiska föreningen, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10 E, Uppsala.
Foto: Tommy Westberg, Uppsala universitet

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala arbetar sedan grundandet 1948 för att upprätthålla en seriös bevakning av, och väcka debatt kring, utrikespolitiska och internationella frågor. Detta för att öka möjligheterna för ömsesidig förståelse och respekt.

Som ett led i detta arbete anordnar Utrikespolitiska föreningen föredrag två gånger per vecka; ger ut tidskriften Uttryck; genomför radio och webb-tv sändningar; arrangerar resor och håller bokcirklar.

Olika personer bjuds in för att tala; allt från miljöaktivister och journalister till ambassadörer och politiker. Bland tidigare föreläsare kan nämnas Herbert Tingsten, Per-Anders Fogelström, Olof Palme, Günther Wallraff, Boutros Boutros-Ghali, Anna Lindh, Hans Blix, Mohamed ElBaradei, Carl Bildt, Göran Persson, Fredrik Reinfeldt och Ban-Ki Moon.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Den stödjer sig på Förenta Nationernas allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna.

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala