Nordiska Afrikainstitutet

Nordiska Afrikainstitutet, Villavägen 6, Uppsala.
Foto: Casper Verner-Carlsson

Nordiska Afrikainstitutet

Nordiska Afrikainstitutet är centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika i de nordiska länderna. Institutet strävar efter att tillgängliggöra kunskap om Afrika för forskare, beslutsfattare, medier, studerande och allmänhet. Institutet främjar också samarbete mellan nordiska och afrikanska forskare.

Nordiska Afrikainstitutets lokaler inhyser ett bibliotek som är öppet för allmänheten. Där finns fler än 68 000 inbundna volymer med Afrikaanknytning och 450 tryckta tidskrifter. Seminarier och föreläsningar anordnas regelbundet av Institutet i biblioteket.

Forskningen på Nordiska Afrikainstitutet är uppdelad i fyra kluster, varav ett har titeln: Conflict, Security and Democratic Transformation. Fokus ligger här på freds- och konfliktforskning.

Läs mer

Nordiska Afrikainstitutet